BEPAAL JIJ MEE DE TOEKOMST VAN HET
NEDERLANDSTALIG ONDERWIJS IN BRUSSEL?

Een tijdje geleden lanceerde de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) een warme oproep naar Nederlandstalige scholen in Brussel om samen met minister Sven Gatz na te denken over hun toekomst. De reacties waren talrijk. Uit de vele kandidaturen selecteerden we 20 scholen waar minister Sven Gatz op bezoek gaat. Daarbij hielden we rekening met regionale spreiding, verdeling over onderwijsvormen en -netten en diversiteit in scholenaanbod.


Ook scholen die niet geselecteerd werden, konden hun mening kwijt. Bij alle Nederlandstalige scholen in Brussel polsten we hoe zij de toekomst zagen. Via een online enquête vroegen we naar hun inbreng over thema’s zoals ouderbetrokkenheid, leerkachtentekort, schoolinfrastructuur, … We willen alle schoolteams bedanken om hun deskundigheid en ervaringen op die manier te delen.


De enquête is ondertussen afgelopen en de resultaten worden verwerkt. Later worden de resultaten van de Ronde van Brussel gecommuniceerd.

Wie is Sven Gatz?
Sven Gatz is minister in de Brusselse Gewestregering. Hij is ook collegelid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw.